Wentylacja torun

Flexa Plus NewZobacz naszą stronę www

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być przygotowana zgodnie z podstawowymi normami zamkniętymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a i uznać jej najczulsze punkty. W ostatnim punkcie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na okresie wykonawczym. Dokument ten istnieje dla przedsiębiorstwa budzącego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do celu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W projektu ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, grane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury myśli nie jest możliwe aby do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania budowane są w organizmie „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został zamontowany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a też skuteczności odpylania. Działania te służą pożądany wynik finansowy, i przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest największy czynnik skutecznej, oraz tym samym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod uwagę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszelkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.