Odpylanie po angielsku

ex e

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, cieszących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i w tokach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Podejmujące się cząstki o znacznie delikatnych rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji i dla zdrowia człowieka (postać spośród nich uważa oddziaływanie toksyczne), dlatego te skuteczne systemy odpylania są istotny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium i rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak także zapobiegać ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim dołącza do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zamontowany w pokrywie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną myślą w sposobach odpylających stanowi ich szczelność - każda luka w sukcesie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności wzoru i zagrożenia. Kolejnym elementem drogim w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dodają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą tworzyć też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.