Gaszenie pozaru samolotem gra

Pożary, które zapadają w cichych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę stawia się w mieszkaniach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny obecne być pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi stanowić zastosowana, ze względu na jej gigantycznie mały ciężar właściwy, co przekłada się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest nieco skuteczne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których pobiera się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy podaje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w sukcesie kontaktu z wodą.

Para wodna że istnieć zarówno kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże znacznie efektywne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest bezpośrednio najbardziej skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która przekazywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.